METEXPERT

Centrul de Cercetări și Expertizări ECOMET derulează în prezent proiectul POSCCE ID 1799, cu titlul “Dezvoltare laborator de caracterizare și expertizare mecano-metalurgică a materialelor metalice – METEXPERT“, proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.