Educatie

Centrul nostru asigură suportul pentru pregătirea studenţilor din cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, specializarea Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie, atât pentru cursurile de licenţă, cât şi cele de masterat sau doctorat. Cei mai valoroşi studenţi sunt cooptaţi în colective interdisciplinare de cercetare, beneficiind de premii, de burse în străinătate şi de participarea la congrese şi simpozioane naționale și internaţionale.