Servicii

Expertiza materialelor metalice

 • Infrastructura ECOMET-UPB poate oferi o gamă multiplă de investigații, cum ar fi:
 • Analize, teste și investigații pentru evaluarea stării tehnice a echipamentelor industriale (respectand prescripțiile tehnice ISCIR);
 • Evaluarea duratei de viață în condiții de siguranță a echipamentelor industriale;
 • Diagnosticare și expertiză tehnică;
 • Analiza tehnică post-avarie;
 • Expertiza structurala si investigarea materialelor metalice prin microscopie optică, microscopie electronică de baleiaj (SEM) și microanaliză cu raze X (EDAX);
 • Analiza chimica a materialelor feroase și neferoase metalice prin spectrometrie de emisie optică și spectrometrie de raze X;
 • Analiza de fază calitativă și cantitativă prin difracție cu raze X;
 • Analiza structurală non-distructivă a unei replici metalografice conform ISO 3057 pe produse industriale fără sudură și sudate în măsură pentru inspecție și expertiză;
 • Analize nedistructive cu ultrasunetele (US), lichide penetrante și pulberi magnetice;
 • Teste de rezistență la coroziune a materialelor și a acoperirilor de suprafață;
 • Masuratori de grosime (US);
 • Măsurarea tensiunilor interne reziduale prin difracție cu raze X;
 • Măsurători ale razelor X împrăștiate la unghiuri mici pe nano-pulberi (SAXS).
 • Analize obiecte de artă.

Nanomateriale și aliaje speciale

 • sinteza și caracterizarea nanomaterialelor oxidice (Fe2O3, Fe3O4, ZnO, TiO2) și metalice (Ag) cu aplicații în domeniul epurării apelor și remedierii solurilor;
 • Caracterizarea complexă (SEM, AFM, XRD) a materialelor micro și nano-structurate;
 • Elaborarea, caracterizarea micro și nano-structurală și determinarea proprietăților mecanice ale aliajelor speciale.

Teste mecanice

 • Incercari la tractiune la temperatura mediului ambiant;
 • Incercari la tracțiune la temperaturi înalte;
 • Incercari de rezilienta pe probe cu U2, U3 sau canale de tip V;
 • Masuratori de duritate;
 • Incercari tehnologice.

Expertiza de mediu

 • Analize ape uzate și de suprafață: Fe, Cu, Cd, Ni, Zn, Pb (acreditare RENAR);
 • Analize deșeuri și levigate;
 • Analize indicatori sol;
 • Testare materiale inovative utilizate în procese de îndepărtare a unor poluanți țintă (metale grele, compuși organici).

Inventarierea, prognoza și managementul emisiilor de poluanți atmosferici rezultati din procese industriale

Oferim sprijin autorităților naționale (Ministerul Mediului, Agenția Națională de Mediu) în estimarea, validarea și raportarea emisiilor de GES (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, NF3) și a altor poluanți atmosferici (NOx, PM, SOx, NH3, NMVOC , etc), inclusi în inventarele naționale, în conformitate cu cerințele legislative europene și internaționale (Directiva NEC, decizii ale UNFCCC, etc.).

Dezvoltarea prognozelor naționale privind emisiile de GES și alți poluanți atmosferici în conformitate cu cerințele internaționale. De asemenea, aceste activități includ evaluarea impactului politicilor și măsurilor aplicate în sectorul producției industriale.

Managementul emisiilor de poluanți atmosferici pentru un agent economic. Acest lucru include identificarea și evaluarea emisiilor, modelarea matematica a dispersiei poluanților atmosferici, soluții de reducere și control a emisiilor . De asemenea, oferim sprijin pentru activitatea de raportare a poluanților atmosferici în conformitate cu diferite cerințe legislative (i.e. EU-ETS).