.

 SIGLE

 Programul Operaţional Competitivitate
„Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității
economice și dezvoltării afacerilor”

Logo Eco-nanowires

Eco-Nano-Tehnologii pentru dezvoltarea unui modul cu dublă funcționalitate pe bază de nanofire – EcoNanoWires – Nr. contract de finanțare: 49/05.09.2016;  ID: P_37_649;  MySMIS: 104141

“Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională”

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Obiectivul proiectului

Proiectul se derulează în România și are ca obiectiv principal crearea unui nucleu de competență în cadrul Centrului de Cercetări și Expertizări Eco-Metalurgice din Universitatea Politehnica din București (UPB-CCEEM) pentru dezvoltarea de materiale nanostructurate cu arhitectură 3D și integrarea acestora în platforme funcționale cu aplicabilitate în domeniul protecției mediului și energiei. Propunerea prezentă este în conformitate cu cerințele secțiunii E:”Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate”. Tematica se încadrează în domeniul de specializare inteligentă „Eco-nano-tehnologii și materiale avansate”, în subdomeniile: 4.3.1.Tehnologii de depoluare şi valorificare a deşeurilor și 4.4.2. Materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii, fiind în concordanță cu obiectivele competiției. Ariile de cercetare constituie domenii de interes național și internațional care vor contribui la creșterea participării românești în cercetarea la nivelul Uniunii Europene. Transferul de competențe se va realiza de la specialistul din străinătate către colectivul de cercetare din cadrul UPB-CCEEM și va consta în:
• cercetări fundamentale și aplicative în sinteza controlată de nanofire ;
• transfer de tehnologie pentru realizarea unui modul pilot cu dublă funcționalitate: senzor și/sau filtru pe bază de nanofire pentru reținerea ionilor metalici;
• demonstrarea experimentală a dublei funcționalități privind performanțele modulului pilot realizat.
În cadrul proiectului se vor efectua cercetări privind obținerea, caracterizarea și testarea unor materiale avansate de tip nanofire cu aplicații în energie și mediu. Proiectul propus aduce o soluție concretă de creștere a eficienței de îndepărtare a metalelor grele din ape prin folosirea materialelor avansate ce integrează nanostructuri cu proprietăți unice – EcoNanoWires. Proiectarea, dezvoltarea, elaborarea, caracterizarea, testarea și utilizarea materialelor nanostructurate pentru îndepărtarea/detecția poluanților din ape va cuprinde în prima etapă obținerea și caracterizarea electrozilor nanostructurați pentru îndepărtarea metalelor grele din apele industriale. Se vor dezvolta produse nanostructurate prin metodele: sinteză în matriță/membrană, sinteză chimică, și prin electrospinning. Specialistul din străinătate va transfera și implementa tehnologia de obținere a nanofirelor prin metoda de depunere electrochimică în template, tehnologie care a fost inițial dezvoltată de specialist pentru celule solare de generația a 3-a. Nanotehnologiile propuse, un pionierat în tehnologiile de purificare a apelor, vor constitui baza dezvoltării unei tehnologii de obținere a electrozilor nanostructurați cu dublă funcționalitate. Se vor efectua:
• Cercetări privind creșterea controlată a nanofirelor metalice și caracterizarea structurii compoziționale și morfologice a electrodului nanostructurat folosind tehnici de investigație specifice nanotehnologiei: XRD și SEM/TEM;
• Analiza detaliată a materialului nanostructurat și a proprietăților acestuia, luând în considerație complexitatea mecanismelor implicate la nivel nano;
• Cercetări privind obținerea electrozilor nanostructurați cu suprafețe netede sau rugoase, și influența rugozității nanostructurilor asupra proprietăților de filtrare;
• Cercetări privind determinarea reacțiilor la suprafața electrodului nanostructurat, atât în procesul de filtrare/depunere cât și în cel de recuperare a metalor grele;
• Cercetări privind determinarea caracteristicilor de senzor;
• Cercetări privind stabilitatea electrozilor.
Cercetările fundamentale și aplicative vor duce la crearea unei noi clase de materiale avansate pe baza de nanofire. In particular, obținerea produselor nanostructurate propuse in acest proiect vor avea ca rezultat final dezvoltarea unui dispozitiv cu dublă funcționalitate: 1) reținere și 2) monitorizare și detecție timpurie și rapidă a metalelor grele (sub-ppb level). Acest obiectiv este inițiat în vederea extinderii și diversificării potențialului de aplicabilitate al electrodului tip platforma 3D nanostructurată pentru alte aplicații de mediu, cum sunt senzorii electrochimici. Rezultatele obținute din cercetările fundamentale și aplicative vor fi implementate în industrie prin realizarea unui modul pe bază de nanofire, cu dublă funcționalitate, integrat într-o instalație de tratare/epurare a apelor.

Descrierea proiectului

Acest proiect va cuprinde cercetări privind obținerea, caracterizarea și testarea unor materiale avansate de tip nanofire, precum și cercetare industrială şi dezvoltare experimentală cu aplicații în energie și mediu. Figura 4.7.1 ilustreaza principalele obiective ale proiectului, ale cărui activități sunt prezentate mai jos.

schema principalelor activitati de cercetare

Figure 4.7.1: Schema principalelor activități de cercetare – dezvoltare din cadrul proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 4.667.650 lei, din care asistenţa financiară
nerambursabilă este de 4.637.650 lei.

Proiectul se implementează în localitatea București, pe o durată de 48 luni. Data  de incepere a proiectului: 05.09.2016.

Diseminare și Rezultatele Cercetării

 

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”